De beste keus in duurzame sportvelden

Wilt u een nieuw voetbalveld aanleggen? Of een bestaand veld renoveren? Of wilt inzicht in de kosten en eigenschappen van verschillende veldtypen? 4Grass is hét platform voor iedereen die zich bezig houdt met aanleg en beheer van voetbalvelden.

Bereken de speelbehoefte van uw club

Maak op uw computer of tablet gebruik van de 4Grass Rekentool en ontvang in een paar stappen een veldadvies. Dit advies is gebaseerd op de speelbehoefte van uw club. 

Hoe werkt de 4Grass rekentool?

Door gebruik te maken van de 4Grass rekentool krijgt u in 4 stappen snel inzicht in de speelbehoefte van de club, de veldtypen die in aanmerking komen voor uw situatie en de kosten.

Vul in hoeveel teams er bij uw club spelen en bereken het aantal speeluren en spelende leden.

Vul in hoeveel velden de club op dit moment ter beschikking heeft.

Geef aan welk veld of welke velden moeten worden vervangen of toegevoegd.

Bekijk welk veldtype is toegesneden op de wensen en de omvang van uw club. Hier kunt u ook eigenschappen en kosten van het geadviseerde veldtype inzien en aanvullende voorzieningen toevoegen.

Hoe komt de berekening tot stand?

De berekening vindt plaats op basis van het aantal ingevoerde teams. Per leeftijdscategorie is uitgegaan van een gemiddelde waarde voor wedstrijd- en trainingsuren en een coëfficiënt voor veldbelasting. Beschikbare gegevens van de KNVB zijn zoveel mogelijk gevolgd.

Het model gaat uit van gemiddelde waarden voor een amateurvereniging op basis van jarenlange ervaring met aanleg en onderhoud van velden. Met het oog op de gewenste eenvoud van het model wordt er geen rekening gehouden met verschil in niveau. Voor vragen over de berekening kunt u contact opnemen met info@4grass.nl.

Inzicht in duurzaamheid

4Grass staat voor hoogwaardige, duurzame voetbalvelden. Om duurzaamheid inzichtelijk te maken, heeft 4Grass de veldconcepten laten beoordelen door NL Greenlabel. Deze organisatie beoordeelt de duurzaamheidsaspecten, zoals materiaal en biodiversiteit, op integrale wijze. Op deze manier wordt duurzaamheid een factor in de keuze voor een veld.

Over 4Grass

4Grass ondersteunt clubs en gemeenten bij hun keuze voor een speelveld door middel van een krachtige rekentool en informatiepagina’s over de verschillende veldtypen. Door transparante en overzichtelijke informatie te bieden, vereenvoudigen we het keuzeproces en ontstaan realistische verwachtingen kwaliteit, prijs, levensduur en duurzaamheid van verschillende veldtypen.