Over 4Grass

Over de 4Grass rekentool

U wilt een nieuw voetbalveld aanleggen of een bestaand veld vernieuwen? Maak dan gebruik van de 4Grass rekentool en ontvang een veldadvies op maat. De krachtige rekentool biedt u namelijk een snel inzicht in de behoeften van de club, de mogelijkheden en de kosten.

Hoe werkt de 4Grass rekentool?

Door gebruik te maken van de 4Grass rekentool krijgt u in 4 stappen inzicht in de speelbehoefte van de club, de veldtypen die in aanmerking komen voor uw situatie en de kosten.

Vul in hoeveel teams er bij uw club spelen en bereken het aantal speeluren en spelende leden.

Vul in hoeveel velden de club op dit moment ter beschikking heeft.

Geef aan welk veld of welke velden moeten worden vervangen of toegevoegd.

Bekijk welk veldtype is toegesneden op de wensen en de omvang van uw club. Hier kunt u ook eigenschappen en kosten van het geadviseerde veldtype inzien en aanvullende voorzieningen toevoegen.

Hoe komt de berekening tot stand?

De berekening vindt plaats op basis van het aantal ingevoerde teams. Per leeftijdscategorie is uitgegaan van een gemiddelde waarde voor wedstrijd- en trainingsuren en een coëfficiënt voor veldbelasting. Beschikbare gegevens van de KNVB zijn zoveel mogelijk gevolgd.

Het model gaat uit van gemiddelde waarden voor een amateurvereniging op basis van jarenlange ervaring met aanleg en onderhoud van velden. Met het oog op de gewenste eenvoud van het model wordt er geen rekening gehouden met verschil in niveau. Voor vragen over de berekening kunt u contact opnemen met info@4grass.nl.

Vergelijking veldtypen

Als kennisplatform over sportvelden wil 4Grass beheerders en bestuurders helpen bij het maken van onderbouwde keuzes. Daarom hebben we op een rij gezet hoe verschillende veldtypen presteren met het oog op bespeelbaarheid, duurzaamheid en kosten. Zo ziet u in één oogopslag welk veldtype het beste past op basis van de criteria die er voor u toe doen