Over 4Grass

4Grass ondersteunt clubs en gemeenten bij hun keuze voor een speelveld door middel van een krachtige rekentool en informatiepagina’s over de verschillende veldtypen. Door transparante en overzichtelijke informatie te bieden, vereenvoudigen we het keuzeproces en ontstaan realistische verwachtingen kwaliteit, prijs, levensduur en duurzaamheid van verschillende veldtypen.

4Grass staat voor hoogwaardige én duurzame voetbalvelden. Om duurzaamheid inzichtelijk en bespreekbaar te maken, heeft 4Grass de verschillende typen sportvelden laten beoordelen door NL Greenlabel. Op deze manier wordt duurzaamheid een factor in het keuzeproces.